5. Làm thế nào để truy xuất file trên thiết bị NAS Synology thông qua FTP

Theo Tu Le

Cập nhật Lần cuối 5 tháng trước

Thiết bị NAS Synology có thể đóng vai trò như một FTP server, cho phép người dùng có thể truy cập để chia sẻ thư mục và file thông qua môi trường Internet. Cấu hình FTP cho phép bạn chia sẻ rõ ràng thư mục trên thiết bị NAS Synology với user người dùng hoặc cho phép ẩn danh có thể truy nhập. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát, cũng như mã hóa dịch vụ, xem log hệ thống, và cấu hình giới hạn tốc độ truy cập.


Xem hướng dẫn chi tiết tại: https://synologyvietnam.vn/lam-the-nao-de-truy-xuat-file-tren-thiet-bi-nas-synology-thong-qua-ftp/

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi