1. Hướng dẫn cập nhật phiên bản DSM mới nhất

Theo Tu Le

Cập nhật Lần cuối 5 tháng trước

Nếu giao diện DSM của bạn đang không là phiên bản mới nhất . Vào Control Panel > Update & Restore , hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho bạn biết về bản cập nhật mới nhất bên cạnh Status. Bạn có thể nhấp vào nút Download và cài đặt phiên bản mới. Sau khi bạn đã cài đặt file cập nhật, thông báo vẫn có thể hiển thị nếu có nhiều bản cập nhật hơn dựa trên cấu hình DSM của bạn. Bạn có thể lặp lại quy trình cho đến khi phiên bản DSM của bạn được cập nhật.

Phiên bản có sẵn được hiển thị trong Control Panel dựa trên cấu hình DSM của bạn và có thể không phải là phiên bản mới nhất được phát hành trên trang web chính thức của Synology. Bạn nên làm theo trình tự cập nhật cho đến khi phiên bản DSM của bạn được cập nhật. Quá trình cập nhật có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản DSM hiện tại của bạn.


Xem hướng dẫn chi tiết tại: https://synologyvietnam.vn/huong-dan-cap-nhat-phien-ban-dsm-moi-nhat/

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi